รายงานสรุปยอดขาย​

Chatnee Report สรุปรายงานหลังการขาย วิเคราะห์ธุรกิจ

ตรวจสอบข้อมูลดูสถิติการขายได้ครอบคลุมด้วยฟีเจอร์ Chatnee Report สรุปข้อมูลการขายและประวัติการทำธุรกิจทั้งหมดในรูปแบบกราฟเข้าใจง่าย สามารถดูข้อมูลได้ทั้งยอดขายรวมแบบรายวัน รายเดือน และรายปี รวมถึงดูข้อมูลช่องทางขายดีที่สามารถขายสินค้าได้เยอะที่สุด เพื่อการนำข้อมูลไปวิเคราะห์เสริมการทำการตลาดได้ สร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง

Chatnee Report ระบบรายงานสรุปยอดขาย ต่อยอดธุรกิจได้เต็มประสิทธิภาพ

  • รวมข้อมูลการขายสินค้าที่สำคัญอย่างครบถ้วน
  • สรุปรายงานยอดขายสินค้าแบบรายวัน รายเดือน และรายปี
  • ระบบคำนวณ กำไร-ขาดทุนอัตโนมัติ
  • จัดอันดับช่องทางขายดี นำข้อมูลไปวางแผนการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบรายงานการขายเป็นข้อมูลสำคัญที่ ช่วยทำร้านค้าเห็นภาพรวมของการทำธุรกิจได้อย่างชัดเจน โดยที่ระบบ Chatnee Report รวบรวมและทำรายงานให้ฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมให้ร้านค้านำข้อมูลไปวิเคราะห์วางแผนการตลาด วางแผนขยายธุรกิจต่อไปได้ในอนาคต